Wizytówka
lekarz Parcheta Piotr
kardiolog (w trakcie)

 • Rodzaj usług:
  • Grafik przyjęć:
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    echokardiografia, holter, próby wysiłkowe

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

    • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

    angielskim, niemieckim

    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
    • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich