Wizytówka Lekarza
lekarz Parcheta Piotr
kardiolog (w trakcie)

 • Rodzaj usług:
  Echo serca przezklatkowe120.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Poniedziałek17:15 - 20:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    echokardiografia, holter, próby wysiłkowe

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

     • Lekarz udziela porad/przeprowadza badania dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim, niemieckim

     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich