Jesteś tutaj:
Dostosuj czcionkę: A A A

Zakres badań z medycyny pracy

medycyna pracy - charakterystyka

Z oferty Centrum Medycznego Luxmed możecie Państwo wybrać różne opcje, w zależności od aktualnych potrzeb Waszej firmy:

 • Badania profilaktyczne:
 • Wstępne - przed zatrudnieniem na danym stanowisku, po zmianie stanowiska, a także wtedy, gdy wystąpią nowe czynniki szkodliwe dla zdrowia.
  Okresowe - u osób pracujących na danym stanowisku, którym wygasa ważność dotychczasowego orzeczenia.
  Kontrolne - przed ponownym podjęciem pracy, obowiązkowo u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

 • Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych z możliwością przeprowadzenia badań w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych.
 • Aktualizacja książeczek zdrowia.
 • Badania lekarskie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (dawniej badania do licencji).
 • Badania lekarskie osób ubiegających się o pozwolenie lub posiadających pozwolenie na broń.
 • Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami.
 • Badania lekarskie osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.
 • Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.
 • Delegacja lekarza na posiedzenia komisji BHP.
 • Wizytacja stanowisk przez lekarza specjalistę medycyny pracy.
 • Ustalenie składu apteczki pierwszej pomocy.


  • Przeprowadzamy badania psychologiczne:

   • kierowców wykonujących transport drogowy skierowanych przez pracodawcę
   • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
   • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów do tych zawodów
   • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, ładowarki, spycharki)
   • operatorów wózków o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym
   • operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego (suwnicy, żurawia wieżowego)
   • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika lub kuratora sądowego
   • osób ubiegających się o pozwolenia do posiadania broni
   • osób ubiegających się lub posiadających wpis do listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz detektywów
   • po utracie prawa jazdy
   • w celu podwyższenia kategorii prawa jazdy