Jesteś tutaj:
Dostosuj czcionkę: A A A

Formularz reklamacyjny

UWAGA !!! W sytuacji, gdy reklamacja dotyczy wydanego orzeczenia, zaświadczenia, opinii, prosimy wysyłać reklamację listem poleconym lub złożyć osobiście załączając oryginalne dokumenty, będące podstawą zgłaszanej reklamacji.

W przypadku, gdy reklamacja dotyczy kwestionowania leczenia podjętego w Centrum Medycznym Luxmed, a kontynuowanego poza placówka, do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentacji medycznej (w tym wyników badań) z leczenia poza placówkami Centrum Medycznego Luxmed.


  • Formularz reklamacyjny
Imię:
Nazwisko:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy: -
Miejscowość:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Opis reklamacji:
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
Akceptuje regulamin reklamacji
  

Zaktualizowane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument Zasady przetwarzania danych osobowych w CM Luxmed

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Luxmed zostały określone w naszej Polityce Prywatności


Opieka abonamentowa dla firm