Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Badania i zabiegi » Laboratorium » Pracownie » Pracownia Cytologiczna
Dostosuj czcionkę: A A A

Pracownie

Pracownia Cytologiczna

Pracownia Cytologiczna CM Luxmed bierze udział w „Populacyjnym Programie Profilaktyki Szyjki macicy”.

W pracowni cytologii Laboratorium CM Luxmed wykonywane sa następujące badania:

  • Cytologia złuszczeniowa szyjki macicy
  • Cytologia płynna
  • Ocena preparatów pochodzących z biopsji cienkoigłowej (BAC)

W pracowni pracuje wykwalifikowany personel medyczny pod kierownictwem specjalisty patomorfologa dr hab. n. med. Agnieszki Korolczuk.

Wyposażenie pracowni

Pracownia wyposażona jest w nowoczesne urządzenia pozwalające na standaryzację procesu barwienia i zaklejania szkiełek z pobranym materiałem biologicznym. Barwienie preparatów wykonuje się przy pomocy Komputerowego Automatu do Barwienia Varistain Gemini firmy Thermo Shandon.

Urządzenia do barwienia VERISTAIN GEMINI jest wszechstronnym, precyzyjnie zbudowanym 2-poziomowym komputerowym automatem do barwienia preparatów. Jest ono w stanie zabarwić jednocześnie partie po 20 preparatów używając kilku różnych procedur w tym samym czasie.

pracownia cytologiczna

Zabarwione preparaty zaklejane są przy pomocy automatycznej zaklejarki ClearVue firmy Thermo Shandon. Zaklejarka jest przystosowana do zaklejania 250 preparatów na godzinę.

Wyposażenie pracowni spełnia wymagania dotyczące standaryzacji pracy w pracowni cytologicznej.

Ocena rozmazu cytologicznego wykonywana jest wg systemu Bethesda. Dlaczego Bethesda 2001 ?

Rak szyjki macicy jest jednym z nielicznych nowotworów człowieka, który ma szanse być wykrytym na etapie zmian przednowotworowych lub w bardzo wczesnej fazie rozwoju zwanej rakiem przedinwazyjnym, co daje szanse na całkowite wyleczenie. Jednocześnie wykonywany w takich przypadkach zabieg (konizacja) jest ograniczony do części, w której występuje zmiana. Taką możliwość daje efektywny skrining – cytodiagnostyka złuszczeniowa komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego części pochwowej szyjki macicy.
Twórcą cytodiagnostyki złuszczeniowej w profilaktyce raka szyjki macicy (Pap test) był dr Nicholaus Papanicolau (1883-1962). Stworzył on pięciostopniowy system oceny oparty na skali numerycznej, od jego nazwiska nazwanej skalą Papanicolau. System ten funkcjonował przez wiele lat i nadal funkcjonuje w wielu laboratoriach diagnostycznych odgrywając istotną rolę w profilaktyce i we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy. Jednakże w dobie rosnących wymagań coraz bardziej precyzyjnych rozpoznań opisowych i ich standaryzacji, w dobie rozwoju nowych technik cytologicznych oraz w dobie rosnącej liczby roszczeń sądowych system Papaniocolau okazuje się być niewystarczającym. Diagnostyka cytologiczna, aby sprostać rosnącym wymaganiom musi opierać się na kryteriach morfologicznych, nie na systemach numerycznych.
W grudniu 1988 roku Narodowy Instytut Raka w Stanach Zjednoczonych (National Cancer Institute NCI, USA) powołał grupę roboczą, której zadaniem była standaryzacja rozpoznań w zakresie ginekologicznej cytologii złuszczeniowej. Owocem pracy tej grupy jest klasyfikacja określana nazwą Systemu Bethesda - The Bethesda System – TBS.
W drugiej połowie 2000 roku powołano przez NCI dziewięć grup roboczych, których prace koncentrowały się na poszczególnych etapach procesu diagnostycznego, w ich skład weszli eksperci: cytopatolodzy, cytotechnicy, ginekolodzy. Opracowany został zmodyfikowany system - Bethesda 2001 (TBS – ang. The Bethesda System- 2001).

Owocem prac 9-ciu grup roboczych było opracowanie standardów dla:

  • Skierowania do badania cytologicznego, zawierającego dane pacjentki oraz dane klinicznych, które mogą mieć wpływ na rozpoznanie końcowe
  • Jakości rozmazu
  • Wyniku i jego interpretacji o poszczególnych obrazów cytologicznych
  • Organizacji pracy pracowni cytodiagnostycznych
  • Kontroli jakości pracy pracowni cytodiagnostycznych

Należy podkreślić, że ocena cytologii ginekologicznej jest procedurą wysokospecjalistyczną, która powinna być wykonywana przez specjalistów patomorfologów i nadzorowanych przez nich cytotechników, a ponieważ jest to jedna z procedur diagnostyki medycznej, muszą w niej obowiązywać określone standardy jakości. Standardy opracowane przez autorów Systemu Bethesda 2001 zostały wprowadzone do codziennej praktyki m.in. w krajach Unii Europejskiej, w obu Amerykach, Australii.

Cytologia płynna

W pracowni wykonywane są również preparaty cytologiczne w technologii LBC (Liquid Based Cytology).W metodzie tej wymaz pobrany z szyjki macicy za pomocą szczoteczki cytologicznej jest zabezpieczany w specjalnym płynie i w taki sposób dostarczany do Laboratorium. W pojemniku umieszczana jest końcówka szczoteczki razem z materiałem dzięki czemu dociera on do Laboratorium w całości bez żadnych strat tak jak ma to miejsce w przypadku standardowego rozmazu.

Metoda ta pozwala na dokładniejszą analizę preparatów, ponieważ eliminuje większość czynników pogarszających ocenę (komórki, które mogą pojawiać się w stanach zapalnych, bakterie, drożdże, śluz czy krwinki czerwone). Jednorazowo pobrany rozmaz na podłoże płynne, poza oceną cytologiczną, może zostać również wykorzystany do wykonania dodatkowych badań, np. testów na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) czy testów mikrobiologicznych (np. infekcje bakteryjne, chlamydiowe). Metoda wykonania rozmazu w oparciu o cytologię płynną pozwala na wykorzystanie całego pobranego do badania materiału komórkowego.

Cytologia płynna jest dokładniejsza zarówno w wykrywaniu stanów przedrakowych jak i samych komórek rakowych przy jednoczesnym zredukowaniu ilości koniecznych badań. Badanie wykonywane techniką LBC inaczej niż badanie metodą tradycyjną może być wykonywane rzadziej, tzn. raz na 3 lata.

Obraz pod mikroskopem

  • Cytologia tradycyjna


  • Cytologia LBC (cienkowarstwowa)


Przy cytologii LBC komórki w analizowanym materiale rozłożone są równomiernie i nie ma możliwości zlepienia się ich w grubą warstwę utrudniającą analizę.