Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Badania i zabiegi » Laboratorium » Pracownie » Pracownia Analityki Ogólnej
Dostosuj czcionkę: A A A

Pracownie

Pracownia analityki ogólnej

W pracowni analityki ogólnej wykonujemy:

  • Analizę moczu
  • Badanie kału

Analiza moczu jako jedno z podstawowych i najczęściej zlecanych przez lekarzy badań laboratoryjnych, często niesłusznie jest uważane za badanie proste. Z chwilą wprowadzenia suchych testów paskowych badanie mikroskopowe zeszło na drugi plan. Często pacjent otrzymuje wynik oparty wyłącznie na analizie wykonanej suchym testem. Należy jednak pamiętać, że taki wynik nie jest diagnostycznie wiarygodny, ponieważ „paski do moczu” są wysoce nieswoiste, a analiza taka jest niekompletna i uproszczona.

Laboratorium CM Luxmed szanując swoich pacjentów i lekarzy kładzie duży nacisk na wiarygodność i rzetelność wszystkich wykonywanych badań, a szczególnie tych, które jako podstawowe, niosą informacje o ogólnym stanie zdrowia pacjenta i stanowią pomoc diagnostyczną w praktyce klinicznej.

Aby wynik badania był wiarygodny, musi być wykonany ze szczególną starannością. Laboratorium nasze dbając, o jak najwyższą jakość wyników stale modernizuje i unowocześnia swoje zaplecze aparaturowe, dba o właściwy poziom merytoryczny personelu.

Obecnie analiza moczu wykonywana jest przy użyciu platformy analitycznej iRICELL.

iRICELL to nowoczesny, w pełni automatyczny system do oznaczania parametrów fizykochemicznych i elementów upostaciowanych moczu.

Nowoczesna, w pełni automatyczna platforma do oznaczania moczu składa się z analizatora iChem Velocity, wykonującego badanie ogólne moczu technologią paskową oraz analizatora iQ, do automatycznej oceny elementów morfotycznych moczu. Analizatory połączone są wspólnym podajnikiem, umożliwiającym pełną analizę moczu bez interwencji operatora.

Analizator iChem Velocity wykonuje analizę 13 parametrów fizykochemicznych moczu. Zastosowane paski testowe pozwalają na półilościowe oraz ilościowe oznaczanie następujących parametrów: pH, krew, leukocyty, azotyny, ketony, białko, glukoza, bilirubina, urobilinogen oraz kwas askorbinowy, którego wysokie stężenie może interferować w reakcję chemiczną na pasku testowym i powodować fałszywie negatywne odczyty dla krwi, bilirubiny, nitratów i glukozy. Dodatkowo analizator mierzy ciężar właściwy metodą refraktometryczną oraz automatycznie określa kolor i przejrzystość badanej próbki. Analizator cechuje się pełną automatyzacją na wszystkich etapach badania, od identyfikacji próbki, dystrybucji pasków testowych, pipetowania próbek, kontrolowania czasu inkubacji, pomiaru po przechowywanie uzyskanych wyników.

Druga część systemu iRICELL – analizator iQ – umożliwia automatyczną ocenę elementów upostaciowanych moczu z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego. Dzięki wysokospecjalistycznemu oprogramowaniu APR analizator automatycznie oznacza ilościowo oraz klasyfikuje 12 podstawowych parametrów osadu moczu. Ponadto Operator ma możliwość klasyfikacji dodatkowych 27 parametrów.

Praca na analizatorze iRICELL umożliwia pełną standaryzację badania ogólnego moczu, co przekłada się na:

  • eliminację subiektywnej oceny osadu moczu,
  • spójność wyników niezależnie od osoby wykonującej badanie,
  • analizę każdej próbki na podstawie takiej samej ilości zdjęć,
  • analizę elementów upostaciowanych moczu opartą na referencyjnej metodzie analizy obrazu mikroskopowego.

Każde badanie jest udokumentowane w postaci elektronicznego zapisu wykonanych przez aparat zdjęć.

Dla każdej próbki moczu aparat wykonuje 500 fotografii mikroskopowych w powiększeniu 400x, które następnie analizowane są w oparciu o atlas składników osadu moczu wbudowany w oprogramowanie. Wszystkie patologie są flagowane, a następnie po dokładnej analizie zatwierdzane przez diagnostę.

Zastosowana technologia nie wymaga wstępnego wirowania badanego materiału, co pozwala uniknąć błędów związanych z możliwością uszkodzenia elementów obecnych w moczu w trakcie mechanicznego procesu wirowania.

Nie bez znaczenia w zastosowaniu tego zautomatyzowanego systemu jest czas wykonania analizy. Kompletne badanie ogólne moczu (parametry fizykochemiczne i elementy morfotyczne moczu) wykonywane jest w czasie poniżej 4 minut. Jest to szczególnie istotne w przypadku tak labilnego materiału jakim jest mocz.

Wykorzystanie systemu iRICELL pozwoliło także na zmniejszenie objętości badanego materiału do 4 ml, co ma szczególne znaczenie w przypadku próbek pediatrycznych.