Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Badania i zabiegi » Laboratorium » Pracownie » Pracownia Bakteriologiczna
Dostosuj czcionkę: A A A

Pracownie

Pracownia Bakteriologiczna

Celem badania mikrobiologicznego jest uzyskanie informacji niezbędnych do rozpoznania, leczenia, monitorowania przebiegu oraz zapobiegania chorobom infekcyjnym.

Laboratorium mikrobiologiczne stosuje metody diagnostyczne zalecane przez krajowego specjalistę do spraw Diagnostyki Mikrobiologicznej.

Zakres badań:

  • Posiewy i identyfikacja drobnustrojów tlenowych
  • Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki wyizolowanych szczepów bakteryjnych
  • Oznaczanie mechanizmów oporności
  • Hodowla w kierunku grzybów drożdżopodobnych

Pracujemy z wykorzystaniem gotowych podłoży i wymazówek transportowych posiadających certyfikaty jakości.

Uczestniczymy wsprawdzianie POLMICRO organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

MIC (Minimal Inhibitory Concentration) w ug/ml - najmniejsze stężenie hamujące, jest to obecnie zalecana i najdokładniejsza metoda oznaczenia wrazliwości na antybiotyki. Na podstawie wartości MIC, które określa stopień wrażliwości można dobrać najlepiej działający antybiotyk oraz dostosować jego dawkę dla danego pacjenta. Bardzo ważną wartością w interpretacji MIC jest breakpoint. Wartość breakpoint umożliwia jakościowe zaliczenie szczepu do kategorii:

MBQ = breakpoint / MIC

Wartości MIC niższe od breakpoint są interpretowane jako wrażliwe a wartości wyższe jako oporne co decyduje o wyborze podjętej antybiotykoterapii.

Kliniczna skuteczność leków przeciwdrobnoustrojowych jest powiązana z ich farmakodynamiką (PD) czyli wpływem leku na patogen oraz farmakokinetyką (PK) czyli dawkowaniem, dystrybucją, wchłanianiem, metabolizmem i wydalaniem leków z organizmu. Indeksy farmakodynamiczne mają znaczenie w określaniu punktów odcięcia (breakpoint). Jedną z metod wykorzystania MIC w powiązaniu z PD (indeks farmakodynamiczny) różnych leków jest porównanie tzw. MBQ tj. podzielenie wartości breakpoint kategorii wrażliwości przez wartość MIC badanego patogenu.

Wyposażenie pracowni:

Pracownia mikrobiologii wyposażona jest w nowoczesny analizator Vitek 2 Compact firmy Biomerieux.

VITEK 2 Compact to nowoczesny, automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości. Technologia zastosowana w aparacie umożliwia otrzymywanie wyników tego samego dnia, średnio od 6-8 godzin. Unikalna metoda identyfikacji zastosowana w systemie, pozwala na zidentyfikowanie ponad 98% zwykle występujących izolatów klinicznych, jako pojedynczy takson. Zapewnia ona także najwyższe rozróżnienie pomiędzy gatunkami. Aparat pozwala na oznaczenie lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram ujemnych i Gram dodatnich. Szczególne znaczenie ma automatyczne określanie wrażliwości dla Streptococcus pneumoniae szczególnie z powodu wzrostu częstości występowania szczepów opornych na penicylinę.