Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Badania i zabiegi » Laboratorium » Pracownie » Pracownia Przyjęcia Materiału
Dostosuj czcionkę: A A A

Pracownie

Pracownia Przyjęcia Materiału

Laboratorium wyposażone jest w sorter Auto Mate 1250 firmy Beckman Coulter co zapewnia standaryzację oraz zminimalizowanie błędów fazy przedanalitycznej podczas przyjmowania materiału biologicznego do przeprowadzenia analiz. Zapewnia również zminimalizowanie błędów fazy poanalitycznej podczas archiwizacji próbek po wykonanych badaniach.

pracownia przyjęć materiału

Podstawowe funkcje sortera:

 • Rejestracja próbki ( przyjęcia próbki do Laboratorium, ewidencja)
 • Inspekcja próbki (identyfikacja próbek po kolorze korka, wysokości oraz średnicy probówki, pomiar objętości w podczerwieni
 • pracownia przyjęć materiału
 • Odkorkowywanie ( zapewni bezpieczną pracę z potencjalnie zakaźnym materiałem)
 • Tworzenie próbek wtórnych ( pozwoli na uniknięcie błędów podczas przenoszenia materiału z jednej probówki do drugiej)
 • Oklejanie próbek wtórnych indywidualnym dla pacjenta kodem kreskowym
 • Weryfikacja próbki vs. zlecone testy ( pomiar objętości, rodzaj materiału)
 • Sortowanie ( wkładanie próbek do dedykowanych dla analizatorów statywów lub innych zdefiniowanych obszarów, np. badania wysyłkowe).
  Sorter umożliwia sortowanie probówek różnego materiału dzięki rozpoznaniu korka. Rozpoznawanie w trzech wymiarach przestrzennych (3D) kształtu, rozmiaru oraz koloru korka -zdjęcia wykonywane zarówno od frontu oraz z góry probówki w celu zapewnienia dokładnej identyfikacji rodzaju probówki i materiału znajdującego się wewnątrz. Precyzyjna identyfikacja korków zawierających kolorowy pierścień determinujący rodzaj, zawartość i przeznaczanie probówki. Możliwość zdefiniowania minimum 150 obszarów sortowania. Sorter posiada również zewnętrzne oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez Operatora regułami sortowania bez konieczności konfiguracji reguł sortowania przez LIS.
 • pracownia przyjęć materiału
 • Zamykanie probówki
 • Archiwizacja próbki ( precyzyjne określenie pozycji próbek w statywach archiwizacyjnych umożliwiające szybkie odnalezienie próbki w przypadku dozlecania badań, szczególnie w trybie „cito”).

Istotne elementy sprawnego funkcjonowania tej części Laboratorium to:

 • Standaryzacja i automatyzacja fazy przedlaboratoryjnej
 • Wdrożony i ciągle udoskonalany LIS (laboratoryjny system informatyczny)
 • Wprowadzony system kodów kreskowych
 • Automatyczne skanowanie zleceń współpracujące z LIS
 • Otwarty standard przesyłania danych medycznych HL7 (Health Level 7) integrujący system rejestracji pacjentów z systemem laboratoryjnym
 • Odpowiednio wyszkolony, fachowy, odpowiedzialny personel