Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Badania i zabiegi » Laboratorium » Pracownie » Pracownia Histopatologiczna
Dostosuj czcionkę: A A A

Pracownie

Pracownia histopatologiczna

Pracownia Histopatologiczna wykonuje diagnostykę patomorfologiczną, która obejmuje szeroki zakres badań.

Wynik badania jest dostępny w krótkim czasie (z reguły są to od 5 do 10 dni roboczych), jeżeli badanie nie wymaga wykonania dodatkowo zleconych przez Patomorfologa odczynów immunohistochemicznych.

Badania realizowane są w oparciu o zespół doświadczonych techników laboratoryjnych i lekarzy specjalistów patomorfologów.

Materiał badany w naszej Pracowni:

 • Materiał tkankowy
 • Materiał: zmiany skórne, materiał z endoskopii, kolonoskopii, wyskrobiny, wycinki z szyjki, itp.

  Z jednego miejsca można do jednego pojemnika pobrać kilka wycinków materiału.

  Zaleca się aby wycinki z różnych miejsc pobierane były do oddzielnych, topograficznie opisanych pojemników.


 • Biopsja gruboigłowa zmian ogniskowych
 • Materiał: Badania wykonywane są z materiału tkankowego uzyskiwanego z biopsji gruboigłowej z jednej lokalizacji anatomicznej - nie więcej niż 6 bioptatów. Po pobraniu materiał zaleca się umieszczać w odpowiednich kasetkach dostarczonych przez Pracownię. Dalsze postepowanie jak poniżej.

  Sposób przygotowania materiału do transportu: materiał tkankowy bezpośrednio po pobraniu należy umieścić w pojemniku zawierającym około 10-cio krotnie większą objętość utrwalacza w proporcji do objętości tkanki (ilość minimalna). Wycinki muszą być całkowicie zatopione w utrwalaczu. Pojemniki stosowane do przechowywania wycinków muszą pozwalać na szczelne i pewne zamknięcie, uniemożliwiające otwarcie się ich w czasie transportu. Należy pamiętać aby wielkość pojemnika zapewniała możliwość swobodnego umieszczenia pobranych tkanek w pojemniku zapewniając dostateczną objętość dla utrwalacza (sterylność nie jest wymagana).

  Utrwalacz: do utrwalania należy stosować 10% roztwór formaliny w buforze fosforanowym o pH pomiędzy od 6,8 do 7,6 optymalnie 7,0-7,4.

  Odczyny immunohistochemiczne wykonywane są na aparacie Benchmark GX, przy użyciu odczynników firmy Ventana-Roche.

  Konsultacje preparatów: Pracownia oferuje usługę konsultacji preparatów histopatologicznych ocenianych w innych ośrodkach. Konsultacja wykonywana jest przez oceniających lekarzy patomorfologów.

  Wszystkie badania tkanek wykonywane są z użyciem wysokiej jakości sprzętu stanowiącego wyposażenie Pracowni Histopatologicznej.