Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
EN
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Badania i zabiegi » Bezpłatne badania - Projekty Unijne » Cytologia - BEZPŁATNE badania
Dostosuj czcionkę: A A A

Cytologia - BEZPŁATNE badania

Informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu Cytologia UE

Cel projektu

Celem Projektu jest zwiększenie ilości wykonywanych badań cytologicznych w ramach Programu profilaktycznego.

W Projekcie realizowane są działania edukacyjne dla pacjentek i wykonywane badania cytologiczne w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w ramach kontraktu z NFZ.

Dla kogo program

Z programu populacyjnego mogą skorzystać kobiety w wieku 25-59 lat, które:

 • nie miały wykonanego badania cytologicznego w ostatnich 3 latach w ramach NFZ lub miały pisemne zalecenie w wyniku badania wykonania powtórnej cytologii NFZ (należy zgłosić się z wynikiem badania)
 • zamieszkują powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski lub miasto Chełm, miasto Zamość

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

Jak przystąpić do projektu

Należy zgłosić się do wybranej placówki: Zobacz listę placówek »


Zapewniamy

 • dogodne terminy realizacji świadczeń
 • zwrot kosztów dojazdu do 10 zł na podstawie biletu

Opis programu populacyjnego:

 • Etap podstawowy - pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego realizowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii.
 • Etap diagnostyczny - wykonanie oceny mikroskopowej materiału cytologicznego.
 • Etap pogłębionej diagnostyki:
  • wykonanie badania kolposkopowego
  • w przypadku wskazań do weryfikacji uzyskanego obrazu kolposkopowego – pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego,
  • badanie histopatologiczne pobranego w wyniku biopsji materiału,
  • postawienie rozpoznania na podstawie przeprowadzonych badań,
  • skierowanie do leczenia lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego,
  • w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego - wystawienie karty leczenia onkologicznego.

Zobacz więcej:


Projekt ,,Zwiększenie ilości wykonywanych badań cytologicznych w ramach programu profilaktycznego’’ realizowany przez Centrum Medyczne Luxmed w ramach Programu RPO WL 2014-2020, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej, Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.

Rozpocznij rozmowę