Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
EN
Dostosuj czcionkę: A A A

Kolonoskopia - BEZPŁATNE badania

Informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu Kolonoskopia UE

Cel projektu

Zwiększenie ilości wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach Programu profilaktycznego.

Kto może skorzystać z projektu:

  • Osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha), albo
  • Osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, która nie miała wykonywanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha), albo
  • Osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha, z potwierdzoną przynależnością do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej, bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, która nie miała wykonywanej kolonoskopii poza zalecanym terminem.
  • oraz zamieszkujące powiaty: janowski, kraśnicki, łukowski, opolski, puławski, rycki, w szczególności mieszkańcy terenów wiejskich.

Do udziału w projekcie nie jest wymagane skierowanie.

Gdzie przystąpić do Projektu:

  • Działania edukacyjne realizowane są w placówkach CM Luxmed w Lublinie, Kraśniku, w placówkach Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów w Nałęczowie, Poniatowej oraz w placówkach lekarza rodzinnego na terenie powiatów janowski, kraśnicki, łukowski, opolski, puławski, rycki współpracujących z Luxmed
  • Kolonoskopia wykonywana jest w CM Luxmed, ul. Orkana 7, Lublin

Zapewniamy

  • Dogodne terminy realizacji świadczeń
  • Zwrot kosztów dojazdu do 10 zł na podstawie biletu

Zobacz więcej:


Projekt "Zwiększenie ilości wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach programu profilaktycznego" realizowany przez Centrum Medyczne Luxmed w ramach Programu RPO WL 2014-2020, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej, Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.

Rozpocznij rozmowę