Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
EN
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Aktualności » Informacje » Borelioza - BEZPŁATNE badania
Dostosuj czcionkę: A A A

Borelioza - BEZPŁATNE badania

Bezpłatne badania w kierunku BORELIOZY
bezpłatne szczepienia

Założenia Programu

Program wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi współfinansowany ze środków unijnych dedykowany jest mieszkańcom województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej, z uwzględnieniem grup wysokiego ryzyka, czyli rolników, leśników, myśliwych, którzy podejrzewają u siebie boreliozę lub mieli kontakt z kleszczem.


Zasady rekrutacji

Program rozpoczyna się przeprowadzeniem przez pielęgniarkę wywiadu z pacjentem i uzupełnieniem ankiety kwalifikacyjnej, w celu wyłonienia osób z podejrzeniem choroby. Pacjenci, u których istnieje ryzyko zakażenia boreliozą zostaną skierowani na badania diagnostyczne – wykonanie testu Elisa w klasie IgM oraz IgG. W przypadku, gdy wynik testu Elisa będzie pozytywny lub wątpliwy, pacjent zostanie skierowany przez lekarza na dalszą diagnostykę – test potwierdzający Western-blot w klasie IgM oraz IgG.

Wyniki badań diagnostycznych zostaną zinterpretowane przez lekarza. Pacjent otrzyma też informację o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą w zakresie chorób zakaźnych.


Zapewniamy

  • Dogodne terminy realizacji świadczeń dla osób pracujących – popołudniowe, wieczorne oraz soboty.
  • Zwrot kosztów dojazdu do 6 zł na podstawie biletu.

Nowe terminy w każdy wtorek od godz. 21.00


Świadczenia (edukacja pacjenta, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych) wykonywane są w placówkach:


Zobacz więcej:


Projekt ,,Realizacja działań profilaktycznych oraz wykonywanie badań diagnostycznych w kierunku boreliozy’’ realizowany przez Centrum Medyczne Luxmed w ramach Programu RPO WL, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej, zgodny z ,,Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie wykrywania zakażeń Borellia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019’’.