Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Aktualności » Informacje » Zakup mammografów w CM Luxmed
Dostosuj czcionkę: A A A

Zakup mammografów w CM Luxmed

Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o. w Lublinie realizuje zadanie pn.:

„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy” nr sprawy: LUXMED/MZ/D-1/2021 w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zakupy specjalistycznej aparatury - mammografów.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych mammografów analogowych i ucyfrowionych na nowe aparaty cyfrowe dedykowane do pracowni stacjonarnych lub mobilnych podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z publicznym płatnikiem, w tym w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu profilaktyki raka piersi.

W ramach zadania na podstawie umowy Nr: 1/15/12/2021/2001/373 zostały zakupione 2 mammografy cyfrowe Amulet Innovality FujiFilm, które zostały zainstalowane w pracowniach mammograficznych CM Luxmed:

  • w Lublinie, ul. Koncertowa 4D
  • w Biłgoraju, ul. Kościuszki 50

Wartość inwestycji: 1.228.203,33

Dofinansowanie Ministra Zdrowia: 1.199.166,12