Wizytówka
lekarz Mańkowska-Ćwik Dorota
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

  • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

angielskim, rosyjskim

  • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
  • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich