Wizytówka
lekarz Skawińska-Deleś Mirosława
choroby płuc (w trakcie), alergolog (specjalista), choroby wewnętrzne (specjalista)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka 100, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Por. alergologiczna150.00
  Por. alergologiczna dla dzieci150.00
  Teleporada alergologiczna120.00
  Teleporada alergologiczna dla dzieci120.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek15:35 - 19:29
   Piątek15:35 - 17:38
   Piątek17:58 - 19:29
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych (astma oskrzelowa, AZS, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka, alergia pokarmowa). Odczulanie dzieci i dorosłych.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie