Wizytówka
lekarz Zapalska-Pożarowska Karolina
choroby wewnętrzne (specjalista), diabetolog (specjalista)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka 100, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Por. diabetologiczna120.00
  Por. internistyczna100.00
  Teleporada diabetologiczna96.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Królewska 11
   Wtorek16:00 - 19:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Próba wysiłkowa,echo serca,holter ekg, cukrzyca, cukrzyca ciężarnych, insulinooporność

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie