Wizytówka
dr n. med. Bartosiewicz Jacek
ginekologia i położnictwo (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Dr K. Jaczewskiego, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Usg ginekologiczne130.00
  Usg ocena owulacji70.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Poniedziałek14:00 - 16:00
   Środa14:00 - 16:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    USG w położnictwie i ginekologii

    • Informacje uzupełniające:
     • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

      Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

      • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
      • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
      • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie