Wizytówka
lekarz Bernacka Grażyna
otolaryngolog (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Grenadierów 3, 20-200 Lublin
 • Rodzaj usług:
  Por. laryngologiczna160.00
  Por. laryngologiczna dla dzieci160.00
  Teleporada otolaryngologiczna128.00
  Teleporada otolaryngologiczna dla dzieci128.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Poniedziałek17:00 - 20:00
   Piątek17:00 - 20:00
   Sobota10:30 - 12:00
   Lublin, ul. Orkana 7
   Środa15:30 - 18:30
   Sobota08:30 - 10:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie