Wizytówka
lekarz Solecka Edyta
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Usg tarczycy100.00
  Usg piersi100.00
  Usg jamy brzusznej90.00
  Usg jądra100.00
  Usg węzłów chłonnych100.00
  Usg ślinianek100.00
  Usg ciemiączko u niemowląt100.00
  Usg gruczołu krokowego100.00
  Usg opłucnej100.00
  Usg układu moczowego100.00
  Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG160.00
  Usg tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki)100.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)200.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek07:10 - 12:40
   Środa07:10 - 10:10
   Piątek16:00 - 20:00
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Środa10:30 - 12:50
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
    • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich