Wizytówka
dr n. med. Prasał Marek
kardiolog (specjalista), choroby wewnętrzne (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Dr K. Jaczewskiego, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Echo serca przezklatkowe180.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Czwartek13:30 - 15:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Echo serca przez przełykowe , echo serca przez klatkę,

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim, rosyjskim

     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich