Wizytówka
lekarz Nogaś Paweł
radiologia i diagnostyka obrazowa

*SPSK 1 w Lublinie
 • Rodzaj usług:
  Doppler tętnic szyjnych i kręgowych120.00
  Usg gruczołu krokowego100.00
  Usg jamy brzusznej90.00
  Usg jądra100.00
  Usg opłucnej100.00
  Usg tarczycy100.00
  Usg tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki)100.00
  Usg układu moczowego100.00
  Usg węzłów chłonnych100.00
  Usg ślinianek100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Wtorek17:00 - 20:00
   Środa18:00 - 20:00
   Piątek17:00 - 20:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

    angielskim, rosyjskim

    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie