Wizytówka
lekarz Jurkiewicz Marta
pediatra (specjalista)

*SPZOZ nr 1 w Bełżycach - Ordynator Oddziału Pediatrycznego
 • Rodzaj usług:
  Por. pediatryczna100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Wtorek14:20 - 17:00
   Czwartek14:20 - 17:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie