Wizytówka
lekarz Jurkiewicz Marta
pediatra (specjalista)

*SPZOZ nr 1 w Bełżycach - Ordynator Oddziału Pediatrycznego
 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia 
  Kwalifikacja do szczepienia przeciwko grypie 
  Por. pediatryczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dzieci) 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Poniedziałek13:30 - 16:30
   Środa16:00 - 19:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie