Wizytówka
dr n. med. Dyndor Katarzyna
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Usg tarczycy100.00
  Usg jamy brzusznej90.00
  Usg jądra100.00
  Usg węzłów chłonnych100.00
  Usg ślinianek100.00
  Usg ciemiączko u niemowląt100.00
  Usg opłucnej100.00
  Usg układu moczowego90.00
  • Grafik przyjęć:
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
    • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich