Wizytówka
dr n. med. Dyndor Katarzyna
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  • Grafik przyjęć:
   • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
   • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
   • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich