Wizytówka
lekarz Pankowicz Marcin
radiologia i diagnostyka obrazowa

 • Rodzaj usług:
  Usg jamy brzusznej90.00
  Usg piersi100.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)200.00
  Usg tarczycy100.00
  Usg układu moczowego100.00
  Usg węzłów chłonnych100.00
  Usg ślinianek100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Królewska 11
   Poniedziałek13:36 - 19:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Certyfikat Umiejętności w zakresie Diagnostyki Ogólnej USG (PLTR),Praktyka w zakresie RTG,USG,TK

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim

     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich