Wizytówka
dr hab. n. med. Czekajska-Chehab Elżbieta
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Usg jamy brzusznej90.00
  Usg opłucnej100.00
  Usg piersi100.00
  Usg tarczycy100.00
  Usg układu moczowego100.00
  Usg węzłów chłonnych100.00
  Usg ślinianek100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Sobota08:00 - 11:30
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    tomografia komp. w tym serca i tętnic wieńcowych, ultrasonografia klatki piersiowej

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich