Wizytówka
mgr Krasowska Sylwia
 • Rodzaj usług:
  Por. diagnostyka zawrotów głowy110.00
  Por. psychologiczna110.00
  Por. psychologiczna dla dzieci110.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Środa15:00 - 15:30
   Środa16:00 - 17:00
   Środa18:00 - 19:00
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Czwartek13:00 - 13:30
   Czwartek17:00 - 19:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Skończony kurs neuropsychologii-diagnostyka, poradnictwo psychologiczne, trenerski. Wsparcie kobiet w ciąży i po porodzie. Wsparcie w żałobie itp. Depresja, nerwice.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego