Wizytówka
lekarz Świetlicki Maciej
otolaryngolog (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Dr K. Jaczewskiego, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Podcięcie wędzidełka języka200.00
  Por. laryngologiczna120.00
  Por. laryngologiczna dla dzieci120.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek16:00 - 18:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich