Wizytówka
lekarz Walczewska Marta
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

*Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Usg gruczołu krokowego100.00
  Usg jamy brzusznej90.00
  Usg opłucnej100.00
  Usg piersi100.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)200.00
  Usg tarczycy100.00
  Usg układu moczowego100.00
  Usg węzłów chłonnych100.00
  Usg ślinianek100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Piątek07:30 - 11:00
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Sobota07:30 - 11:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    radiologia klasyczna, ultrasonografia

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich