Wizytówka
tech. Spirometria Radziwiłłowska
 • Rodzaj usług:
  Spirometria30.00
  Spirometria dla dzieci35.00
  Spirometria z próbą rozkurczową50.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Poniedziałek08:00 - 12:00
   Środa12:00 - 14:00
   Piątek08:00 - 12:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych