Wizytówka
dr n. med. Gajewski Jacek
psychiatra (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Por. psychiatryczna120.00
  Teleporada psychiatryczna96.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Środa10:00 - 13:00
   Czwartek13:30 - 16:30
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    terapia psychoz schizofrenicznych i afektywnych; psychoterapia; psychogeriatria, terapia uzależnień, zaburzenia nerwicowe,wczesna interwencja psychiatryczna

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie