Wizytówka
lekarz Mazurek Ewelina
pediatra (w trakcie)

*SPSW im. Jana Bożego w Lublinie
 • Rodzaj usług:
  Por. pediatryczna100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Wtorek15:15 - 17:00
   Środa17:30 - 20:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

    angielskim

    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie