Wizytówka
lekarz Łukasik Jagoda
pediatra (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia (nie dotyczy kwalifikacji do szczepienia przeciwko grypie)20.00
  Por. pediatryczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dzieci) 
  Szczepienie ochronne POZ 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Poniedziałek13:15 - 15:55
   Poniedziałek16:20 - 18:00
   Wtorek07:30 - 11:00
   Wtorek11:30 - 14:30
   Środa13:15 - 16:00
   Środa16:30 - 18:00
   Środa18:15 - 20:00
   Czwartek08:00 - 10:30
   Czwartek11:00 - 14:00
   Piątek07:30 - 13:15
   Sobota08:15 - 14:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie