Wizytówka
dr n. med. Godek Magdalena
neurolog (specjalista)

*Instytut Medycny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Por. neurologiczna120.00
  Por. z zakresu leczenia bólu120.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Czwartek17:30 - 20:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Główne zainteresowania: diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja schorzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego, takich jak: padaczka; udary mózgu; choroba Parkinsona; choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne; bóle głowy; choroby nerwowo-mięśniowe; dyskopatia; choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz leczenie bólu.

    Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończyła w 2010r. z oceną bardzo dobrą.
    Specjalizację w dziedzinie neurologii oraz doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Klinice Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
    Egzamin specjalizacyjny z neurologii zdała w listopadzie 2017r. z oceną bardzo dobrą, był to jeden z najlepszych wyników w Polsce.
    Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie neurologii uzyskała we wrześniu 2017 r. na II Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
    Aktualnie pracuje jako asystent w Klinice Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie.
    Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno pracę z pacjentami hospitalizowanymi jak i leczonymi ambulatoryjnie.
    Nieustannie doskonali swoje umiejętności a także stara się aktualizować i poszerzać zdobytą wiedzę, poprzez udział w licznych konferencjach naukowych.
    Jest autorką i współautorką licznych publikacji i artykułów naukowych z dziedziny neurologii, w czasopismach polskich i zagranicznych.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane