Wizytówka
lekarz Jędrych Aleksandra
medycyna rodzinna (w trakcie)

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)80.00
  Kwalifikacja do szczepienia (nie dotyczy kwalifikacji do szczepienia przeciwko grypie)20.00
  Por. internistyczna100.00
  Por. pediatryczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dzieci) 
  • Grafik przyjęć:
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    zabiegi z zakresu medycyny estetycznej

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie