Wizytówka
lekarz Jędrych Aleksandra
medycyna rodzinna (w trakcie)

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Porada domowa POZ) 
  Kwalifikacja do szczepienia20.00
  Kwalifikacja do szczepienia przeciwko grypie10.00
  Por. internistyczna100.00
  Por. pediatryczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dzieci) 
  Szczepienie ochronne POZ 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Poniedziałek07:30 - 10:30
   Poniedziałek11:00 - 13:00
   Wtorek08:00 - 11:30
   Wtorek12:00 - 15:00
   Środa13:00 - 15:30
   Środa16:00 - 18:00
   Czwartek08:00 - 10:30
   Czwartek11:00 - 15:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    zabiegi z zakresu medycyny estetycznej

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie