Wizytówka
lekarz Zbydniowska Sylwia
medycyna rodzinna (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)80.00
  Kwalifikacja do szczepienia50.00
  Por. internistyczna100.00
  Por. pediatryczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej (dzieci chore) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  Szczepienie ochronne POZ 
  Teleporada internistyczna80.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Poniedziałek08:00 - 10:00
   Poniedziałek10:30 - 13:30
   Wtorek08:00 - 10:00
   Wtorek10:30 - 13:30
   Środa08:00 - 10:00
   Środa10:30 - 13:30
   Czwartek08:00 - 10:00
   Czwartek10:30 - 13:30
   Czwartek14:00 - 15:30
   Piątek08:00 - 10:00
   Piątek10:30 - 13:30
   Sobota08:15 - 10:15
   Sobota10:30 - 13:30
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

    angielskim

    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie