Wizytówka
lekarz Odzimkowska-Łata Katarzyna
pediatra (w trakcie)

 • Rodzaj usług:
  Por. pediatryczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dzieci) 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Wtorek15:00 - 18:00
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Czwartek15:00 - 18:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie