Wizytówka
dr n. med. Kątska Emilia
audiolog (specjalista), otolaryngolog , otolaryngolog dziecięcy (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Por. audiologiczna180.00
  Por. laryngologiczna180.00
  Por. laryngologiczna dla dzieci180.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek08:00 - 10:40
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Wtorek17:20 - 19:00
   Czwartek17:20 - 19:00
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Środa17:00 - 19:30
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie