Wizytówka
dr n. med. Dudziński Michał
otolaryngolog (specjalista)

*SPZOZ MSWiA ul. Grenadierów, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Por. laryngologiczna120.00
  Por. laryngologiczna dla dzieci120.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Wtorek15:00 - 18:00
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Środa13:30 - 16:30
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie