Wizytówka
lekarz Wroczek-Glijer Elżbieta
otolaryngolog , otolaryngolog dziecięcy (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Por. laryngologiczna150.00
  Por. laryngologiczna dla dzieci150.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Wtorek11:30 - 14:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie