Wizytówka
lekarz Zgierska Elżbieta
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

*SPSK 4 w Lublinie
 • Rodzaj usług:
  Usg gruczołu krokowego100.00
  Usg jamy brzusznej100.00
  Usg jądra100.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)200.00
  Usg tarczycy100.00
  Usg układu moczowego100.00
  Usg węzłów chłonnych100.00
  Usg ślinianek100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Środa17:00 - 19:00
   Lublin, ul. Orkana 7
   Czwartek10:00 - 12:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
    • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich