Wizytówka
lekarz Żak Olga
radiologia i diagnostyka obrazowa (w trakcie)

*Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. Antoniego Gębali 6, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Usg jamy brzusznej90.00
  Usg jądra100.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)200.00
  Usg tarczycy100.00
  Usg tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki)100.00
  Usg układu moczowego100.00
  Usg ślinianek100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Poniedziałek14:15 - 18:06
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Specjalizuje się w radiologii pediatrycznej. Jest obecnie lekarzem rezydentem radiologii i diagnostyki obrazowej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Odbyła szereg kursów z zakresu ultrasonografii oraz diagnostyki obrazowej, nabywając doświadczenie w zakresie radiologii pediatrycznej USG.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych