Wizytówka
lekarz Jedlińska Magdalena
pediatra (w trakcie)

*Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. Antoniego Gębali 6, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Por. pediatryczna100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Krasińskiego 2
   Wtorek07:00 - 11:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Pediatra od 2012 współpracująca z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie. Ukończyła wiele kursów specjalizacyjnych, w tym dodatkowe m.in. z zakresu pierwszej pomocy medycznej, wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych u dzieci. Uczestniczy w corocznych konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne na bieżąco uaktualniając swoją wiedzę.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie