Wizytówka
dr n. med. Wiórkowski Krzysztof
medycyna rodzinna (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)104.00
  Kwalifikacja do szczepienia dla dzieci50.00
  Kwalifikacja do szczepienia50.00
  Nocna opieka lekarska (dorośli)180.00
  Nocna opieka lekarska (dzieci)180.00
  Por. internistyczna130.00
  Por. pediatryczna130.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej (dzieci chore) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  Szczepienie ochronne POZ 
  Teleporada internistyczna104.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Poniedziałek08:00 - 10:00
   Poniedziałek10:15 - 15:30
   Wtorek08:00 - 10:00
   Wtorek10:15 - 15:30
   Środa08:00 - 10:00
   Środa10:15 - 15:30
   Czwartek08:00 - 10:00
   Czwartek10:15 - 15:00
   Czwartek15:15 - 19:00
   Piątek08:00 - 10:00
   Piątek10:15 - 16:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Studia na kierunku lekarskim Uniwersytet Medyczny w Lublinie, podczas studiów liczne nagrody w tym min. rektora dla najlepszych studentów, prezydenta miasta Lublin czy Marszałka Województwa Lubelskiego.
    Staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie.
    Obrona pracy doktorskiej zgodnej ze specjalizacją oraz zainteresowaniami „Wpływ wybranych reaktywnych form siarki na proces lipolizy w tkance tłuszczowej oraz wrażliwość na insulinę”.
    Złożenie oraz zdanie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z wyróżnieniem.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie