Wizytówka
dr n. med. Wiórkowski Krzysztof
medycyna rodzinna (w trakcie)

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)80.00
  Kwalifikacja do szczepienia40.00
  Por. internistyczna100.00
  Por. pediatryczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej (dzieci chore) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Poniedziałek08:00 - 15:10
   Wtorek08:00 - 14:00
   Środa10:00 - 18:10
   Czwartek12:30 - 15:00
   Czwartek15:15 - 18:00
   Piątek08:00 - 14:30
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie