Wizytówka
lekarz Kupisz Wiktor
radiologia i diagnostyka obrazowa (w trakcie)

*SPSK 1 w Lublinie
  • Rodzaj usług:
    • Grafik przyjęć:
      • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
      • Lekarz wypisuje recepty refundowane