Wizytówka
lekarz Rusinek Barbara
medycyna rodzinna (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia dla dzieci40.00
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)80.00
  Kwalifikacja do szczepienia40.00
  Por. internistyczna100.00
  Por. pediatryczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej (dzieci chore) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  Szczepienie ochronne POZ 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Poniedziałek08:00 - 10:00
   Poniedziałek10:15 - 13:00
   Wtorek08:00 - 10:00
   Wtorek10:15 - 15:00
   Wtorek15:30 - 17:00
   Środa12:00 - 15:00
   Środa15:30 - 18:00
   Czwartek08:00 - 10:00
   Czwartek10:15 - 12:00
   Piątek08:00 - 10:00
   Piątek10:15 - 14:00
   Piątek15:00 - 18:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie