Wizytówka
lekarz Rusinek Barbara
medycyna rodzinna (w trakcie)

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)80.00
  Kwalifikacja do szczepienia (nie dotyczy kwalifikacji do szczepienia przeciwko grypie)20.00
  Szczepienie ochronne POZ 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Wtorek08:00 - 13:00
   Środa08:00 - 18:00
   Piątek08:00 - 12:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

    angielskim

    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie