Wizytówka
lekarz Siedliska-Okoń Sylwia
choroby wewnętrzne (w trakcie)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka 100, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia (nie dotyczy kwalifikacji do szczepienia przeciwko grypie)20.00
  Por. internistyczna100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Wtorek14:30 - 20:00
   Środa14:30 - 20:00
   Sobota08:00 - 11:00
   Sobota11:15 - 14:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    nefrologia

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie