Wizytówka
dr n. med. Pusiarska Renata
balneologia i medycyna fizykalna (specjalista), medycyna rodzinna (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)96.00
  Kwalifikacja do szczepienia50.00
  Por. internistyczna120.00
  Por. pediatryczna120.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej (dzieci chore) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  Szczepienie ochronne POZ 
  Teleporada internistyczna96.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Poniedziałek07:15 - 10:45
   Poniedziałek11:00 - 15:15
   Wtorek07:15 - 10:45
   Wtorek11:00 - 15:30
   Środa07:15 - 10:45
   Środa11:00 - 15:00
   Czwartek13:00 - 16:00
   Czwartek16:30 - 18:00
   Czwartek18:15 - 20:00
   Piątek07:30 - 10:00
   Piątek10:30 - 15:30
   Piątek16:00 - 18:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    zainteresowania: Otyłość,dietetyka, choroby cywlizacyjne

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie