Wizytówka
dr n. med. Pusiarska Renata
medycyna rodzinna (specjalista), balneologia i medycyna fizykalna (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia20.00
  Por. internistyczna100.00
  Por. pediatryczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dzieci) 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Poniedziałek07:15 - 10:00
   Poniedziałek10:15 - 12:00
   Czwartek08:00 - 11:00
   Czwartek11:30 - 14:00
   Piątek15:00 - 18:00
   Piątek18:15 - 20:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    zainteresowania: Otyłość,dietetyka, choroby cywlizacyjne

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie