Wizytówka
lekarz Petlicka-Chmielecka Izabela
medycyna rodzinna (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia20.00
  Por. internistyczna100.00
  Por. pediatryczna100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Poniedziałek15:00 - 17:30
   Poniedziałek18:00 - 21:00
   Środa15:00 - 17:30
   Środa18:00 - 21:00
   Piątek18:15 - 21:00
   Sobota07:15 - 11:00
   Sobota11:30 - 15:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Główne zainteresowania to dietoterapia i leczenie otyłości.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim

     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie