Wizytówka
lekarz Petlicka-Chmielecka Izabela
medycyna rodzinna (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia (nie dotyczy kwalifikacji do szczepienia przeciwko grypie)20.00
  Kwalifikacja do szczepienia przeciwko grypie10.00
  Por. internistyczna100.00
  Por. pediatryczna100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Poniedziałek17:00 - 21:00
   Środa17:00 - 21:00
   Piątek18:15 - 21:00
   Sobota07:15 - 10:00
   Sobota10:15 - 13:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Główne zainteresowania to dietoterapia i leczenie otyłości.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim

     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie