Wizytówka
lekarz Starownik Dorota
medycyna rodzinna (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Poradnia Lekarza Rodzinnego, Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia40.00
  Por. internistyczna120.00
  Por. pediatryczna120.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej (dzieci chore) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  Szczepienie ochronne POZ 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek08:00 - 12:15
   Piątek15:00 - 19:15
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Szczepienia dzieci i dorosłych, bilanse.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie