Wizytówka
lekarz Zakościelny Łukasz
ortopedia i traumatologia narządu ruchu

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
 • Rodzaj usług:
  Barbotage - usuwanie zwapnień stawu barkowego pod kontrolą USG300.00
  Cingal–Plus - usieciowany kwas hialuronowy 4ml - 88mg + heksacetoniad triamcylonu 18mg750.00
  Orthovisc-Plus - nieusieciowany kwas hialuronowy 2ml200.00
  Osocze bogatopłytkowe Tropocells PRP800.00
  Podanie leku do stawu70.00
  Podanie leku do stawu pod kontrolą USG ortopedycznego100.00
  Por. ortopedyczno-traumatologiczna150.00
  Por. ortopedyczno-traumatologiczna dla dzieci150.00
  Usg stawu barkowego200.00
  Usg stawu kolanowego200.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek08:30 - 14:00
   Środa08:30 - 10:24
   Środa10:48 - 14:24
   Piątek08:30 - 10:24
   Piątek10:48 - 14:24
   Sobota08:00 - 10:24
   Sobota10:48 - 14:00
   Lublin, ul. Orkana 7
   Czwartek16:30 - 18:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Ultrasonografia narządu ruchu. Iniekcje dostawowe, podanie leku pod kontrolą usg.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie