Wizytówka
lekarz Horbaczewski Marek
choroby wewnętrzne (specjalista)

*SP Wojewódzki Szpitral Specjalistyczny w Chełmie, ul. Szpitalna
  • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    echokardiografia,próby wysiłkowe,holer ekg i RR

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie